Posts Tagged ‘žene seks’

Ženska seksualnost

јануар 21, 2008

zenska-seksualnost.jpgJačina seksualnog nagona u velikoj meri varira od žene do žene. Neke nisu nešto naročito zainteresovane za seks, dok su druge izrazito strastvene po tom pitanju.

Došlo je do velikih pomaka u shvatanju ženske seksualnosti u polednjih pedeset godina. Sredinom prošlog veka čak su i lekari smatrali da žene nemaju posebnog entuzijazma u seksu. Do 21. veka stvari su se promenile. Danas se smatra da se većina žena relativno lako uzbuđuje na seksualne stimuluse, a da je mali broj onih koje su nezainteresovane za seks.

Ipak, ovo stanovište nije do kraja ispravno. Istraživanja pokazuju da iako je većina modernih žena otvorenija u pogledu seksa i rada je da uživa u njemu, malo njih ima prava iskustva i potrebno im je vremena za učenje kako da kroz seks ostvare sopstveni užitak.

Zaista, manja studija sa početka 2005. godine pokazuje da značajan procenat devojaka univerzitetskog uzrasta pokazuje mali interes za seks i da veliki broj njih nije naučio kako da dođe do orgazma.

Nasuprot muškarcima koji od momenta kada uđu u pubertet nemaju problema sa „svršavanjem“, ženama je potrebno nekoliko godina eksperimentisanja sa svojim seksualnim osećanjima da bi naučile da dođu do seksualnog klimaksa.

 

…pročitaj više…